Oferta


Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „SANUS” prowadzi opiekę całodobową, obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego.

Do zakładu przyjmowani są pacjenci, których stan nie wymaga stałego nadzoru lekarskiego oraz hospitalizacji, natomiast konieczne są długotrwałe zabiegi pielęgnacyjne.

ZPO "SANUS" zapewnia pacjentowi w cenie osobodnia, w zależności od stanu zdrowia, następujące świadczenia:

a) Zdrowotne
pielęgnacyjno-opiekuńcze (całodobowo)
Lecznicze (w formie okresowych konsultacji lekarskich )
Diagnostyczne (w zakresie niezbędnym do kontynuacji leczenia)
Rehabilitacji ruchowej - rehabilitacja ogólna w podstawowym zakresie, prowadzona w celu
zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego

b) Zakwaterowanie i wyżywienie – (odpowiednie do stanu zdrowia)
- śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, napoje bez ograniczeń

c) Wypełnienie czasu wolnego
- TV, video, książki, gazety, radio, gry, zabawy, spotkania okolicznościowe itp.

d) Opiekę duszpasterską

Całodobową opiekę zapewnia wykwalifikowany personel pielęgniarski i opiekuńczy a także osoby przyjazne ludziom starszym. Jest także możliwość skorzystania z dodatkowych odpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych oraz skorzystania z usług logopedy.