KontaktNZOZ "SANUS" S.C.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy


44-310 Radlin
ul. Władysława Orkana 8

tel. 665 113 739 - INFO
tel. 784 933 093

biuro@zposanus.pl
biuro.sanus@tlen.pl

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporz±dzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ SANUS S.C. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ul. Orkana 8, 44-310 Radlin. 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - zarzad@kwiecienipartnerzy.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będ± w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporz±dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będ± do momentu odwołania zgody. 5) Posiada Pani/Pan prawo do ż±dania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. 6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwo¶ci odpowiadania na zapytanie oraz otrzymywania ofert marketingowych drog± elektroniczn±.

Napisz do nas

Imię i nazwisko:

Email:

Telefon:

Tre¶ć zapytania:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów kontaktowych oraz w celu otrzymywania ofert drogą elektroniczną.